info@stiptverzorgd.nl - (06) 40-566 448

Privacy statement

Inleiding 

STIPT Administratie & Advies verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

STIPT Administratie & Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Waarom ik gegevens nodig heb 

STIPT Administratie & Advies verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om diensten bij je af te leveren;
 • STIPT Administratie & Advies verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor de

Hoe lang ik gegevens bewaar

STIPT Administratie & Advies  zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De  administratie, voor opdrachtgevers die niet de dienstverlening online hebben afgesloten, wordt na verwerking van de administratie de informatie op een USB stick gezet en  samen met de map persoonlijk overgedragen aan de verantwoordelijke.

Delen met anderen 

STIPT Administratie & Advies deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. STIPT Administratie & Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan andere derden doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websitebezoek 

STIPT Administratie & Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stiptverzorgd.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. STIPT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging 

STIPT Administratie & Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@stiptverzorgd.nl